Úvod

Kontaktujte nás

tel.: 602 692 812, 602 394 650
e-mail:

Projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" pomůže zvýšit odbornost zaměstnanců

Podpo ra odborného  vzdělávání zaměstnanců

 

HAPON spol. s r. o. věnuje trvale pozornost vysoké odborné úrovni svých zaměstnanců. V termínu od 4. 6. - 10. 9. 2014 zde proto proběhnou školení: "ERP systém KARAT advance – školení na: ekonomika (účetnictví, majetek, personalistika, mzdy)","ERP systém KARAT advance – školení na: odbyt, sklady, logistika", "ERP systém KARAT advance – školení na: výroba", která jsou součástí projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců", reg. č. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).

Těchto školení se zúčastní celkem 8 zaměstnanců s místem výkonu práce v provozovně v Horažďovicích (v Plzeňském kraji). Pro tato školení byli vybráni všichni zaměstnanci, kteří musí umět znát a ovládat ERP systém pro chod podniku (výroba, odbyt, sklady, logistika, ekonomika – majetek, personalistika a mzdy, účetnictví).

Od těchto školení se očekává nabytí znalostí potřebných pro výkon svého zaměstnání, zlepšení organizace a zefektivnění práce, bezchybovost, uvědomění si dalších souvztažností v tomto programu a procesních toků společnosti (vstupů a výstupů jednotlivých činností vč. výroby). Dále se jednotliví zaměstnanci budou účastnit jen těch částí školení, které potřebují ke své práci, a těch, na které by mohli být zařazeni, když budou někoho zastupovat při nepřítomnosti v práci, popř. při změně pracovní pozice. Doufáme, že tím společnost docílí zvyšování kontroly a efektivity svých aktivit v celé šíři.

Výuka vždy probíhá jako výklad problematiky a praktické školení s navazujícím ověřením získaných znalostí a schopností jejich aplikace do praxe. Na závěr výuky proběhne závěrečná ústní a praktická zkouška s cílem ověřit porozumění a schopnost aplikace nabytých znalostí do praxe. Úspěšní účastníci obdrží Certifikát absolutoria.

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšení odborných dovedností zaměstnanců a přenesení získaných poznatků do praxe. To bude mít pozitivní dopad i na zlepšení úrovně společnosti a umožní jí dále posílit svoje působení na trhu.

Výrobní program

  • výroba strojů pro speciální zakládání staveb
  • výroba vrtacího nářadí – vrtné tyče, pažnice atd.
  • výroba a renovace náhradních dílů
  • výroba součástí, strojů a zařízení
  • zakázková výroba na CNC strojích (včetně zámečnické)

Více informací